Інвестиції в Ісламській Республіці Іран

Ісламська Республіка Іран, площа якої складає 1648195 км2, займає сімнадцяте місце серед найбільших країн світу. Іран знаходиться у Південно-Західній Азії. Країна має цілком сприятливі умови для інвестицій. В Ісламській Республіці Іран є чимало потенційних можливостей та переваг, таких, як особливе стратегічне географічне положення, розмаїття кліматичних умов, наявність пам’яток та місць туристичної привабливості, економічні переваги, забезпечення енергетичної безпеки. Також Іран, завдяки наявності великого споживчого ринку всередині країни та в регіоні, є одним з найкращих напрямків інвестицій. Даний матеріал присвячено розгляду питань, пов’язаних із важливістю та мотивацією інвестицій в Ісламську Республіку Іран.

Географічні переваги

Ісламська Республіка Іран, завдяки особливому географічному положенню й розташуванню на перехресті транспортних мереж і шляхів сполучення між Близьким і Середнім Сходом, Азією та Європою, а також дії відповідних норм і правил у сфері торгівлі, митній і податковій сферах та в галузі регіональних інвестицій, має належні умови для інвестування. Іран має спільні водних кордони з іншими країнами на Каспійському морі на півночі та в Перській і Оманській затоках на півдні, а берегова лінія Іран по цих водоймах сягає більше 5800 км. Ісламська Республіка Іран має цілком сприятливі умови для транзиту з країн Євразії на півночі, з країн Центральної Азії на північному сході та заході, і завдяки наявності кордонів по суші з Туреччиною та Іраком, є однією з ланок на Шовковому шляху. Завдяки специфічному географічному положенню, Іран як ключова країна на транзитних напрямках північ-південь та на коридорі схід-захід, посідає важливе місце у світовій економіці

Особливості клімату

Іран знаходиться на 11-ому місці серед країн світу за своїми перевагами відносно розмаїття кліматичних зон. Розмаїття клімату створює чудовий спектр різноманітних ландшафтів та природних краєвидів, характерних для всіх сезонів, і важко знайти іншу країну з такими характеристиками. Для Ірану, завдяки розмаїттю клімату й природи, характерне також розмаїття рослинного та тваринного світу, і цим Іран в значній мірі відрізняється від багатьох країн. Кількість видів рослин в Ірані вдвічі перевищує кількість видів рослин на Європейському континенті, і за цими показниками Іран майже наближається до Індійського субконтиненту. Це також створює сприятливе підґрунтя для інвестицій у туристичну галузь.

Енергетична безпека, запаси корисних копалин та виробництво сільськогосподарської продукції

Серед країн-виробників нафти та газу, Іран займає друге місце за підтвердженими запасами нафти та природного газу після Росії. Особливе місце, яке посідає Іран у світовому масштабі в процесі забезпечення енергоресурсами, сприяє значній інвестиційній привабливості країни. Іран є також одним з провідних виробників цинку, кобальту, алюмінію, марганцю та міді в світі, і це усуває проблеми, що стоять перед інвесторами відносно задоволення потреб промисловості в корисних копалинах. В аграрній сфері Ісламська Республіка Іран входить до ведучої сімки країн-виробників сільськогосподарської продукції й виготовляє 22 види продукції цієї галузі. Рентабельність інвестицій у даній сфері забезпечується в середньостроковій перспективі.

 

Кваліфіковане та молоде працездатне населення

Ісламська Республіка Іран, молоде населення якої є освіченим та висококваліфікованим, посідає унікальне місце в сфері трудових ресурсів, чого не мають інші країни. Це є міцною запорукою для успішного виконання проектів та забезпечення людських ресурсів.

Внутрішній і регіональний ринок

Ісламська Республіка Іран, населення якої складає 82 млн. чоловік, посідає друге місце на Близькому та Середньому Сході за цим показником. Завдяки наявності середнього класу, справедливому розподілу ресурсів та зміні стереотипів відносно споживання в іранських родинах, збільшилися річні показники споживання на душу населення, і цей чинник збільшує потреби родин у споживчих товарах. Те, що Іран оточують країни-споживачі, які не мають потужної промислової інфраструктури, зумовило те, що Іран частково забезпечує основними товарами ці країни. Крім того, Іран відіграє ключову роль як ланка, що поєднує транспортні коридори Північ-Південь та Схід-Захід, для транзиту товарів, свопу (поставок за схемою заміщення) енергетичних ресурсів та приєднання до міжнародної мережі передачі електроенергії до країн світу.

Економічні переваги Ірану

Економічні переваги Ірану полягають у наступному:

 • Вісімнадцята велика економіка світу за купівельною спроможністю, розгалуженістю економки, ключову роль у структурі якої відіграє промисловість;
 • Наявність потужної енергетики, значної кількості молодого, кваліфікованого працездатного населення;
 • Наявність великого внутрішнього ринку та ринку Близького й Середнього Сходу, що створює можливості розвитку ненафтового експорту Ісламської Республіки Іран;
 • Наявність транспортної мережі та розвинутої інфраструктури, зокрема, у сфері комунікацій і транспорту (319 аеропортів, 13437 км залізниць, 23253 км автомобільних доріг та виробництва електроенергії в кількості 304,4 млрд. кВт);
 • Стратегічне положення й наявність наземних та морських кордонів з 15 країнами;
 • Широкий спектр податкових пільг для здійснення інвестицій;
 • Четверте місце в світі за виробництвом нафти та друге - за виробництвом газу.

Сфери та можливості інвестицій:

Відносно сфер інвестицій можна відзначити такі напрямки:

 • Створення експортних груп сільськогосподарських товарів;
 • Спорудження малих портів та складських приміщень;
 • Зосередження на розвитку відновлювальної енергетики;
 • Виставки продукції нафтової та газової промисловості;
 • Наукоємні підприємства;
 • Інвестиції в сектор, пов'язаний з залізничним транспортом в міській та сільській місцевостях;
 • Мережі очищення та системи відновлення води;
 • Необхідність забезпечення розвитку більше ніж 98 сільських районів;
 • Розвиток рибальства та рибних промислів;
 • Наявність значного потенціалу туристичної індустрії.

 

Аліреза Каземі (експерт з євразійського регіону), спеціально для часопису «Київ дипломатичний», світлини з архіву редакції