Ісламські організації України потребують реального об’єднання

Низка мусульманських організацій України, які сповідують єдині принципи, в ході комунікації і тривалого обговорення вийшли з пропозицією щодо створення нового об’єднання мусульман країни - Конгресу мусульман України. Про цю ідею на сторінках Часопису розповідає Сейран Аріфов, український вчений, публіцист та громадський діяч, магістр шаріатських наук за спеціальністю «Ісламські науки».

 

Україна у цьому році відзначила 30-ту річницю відновлення Незалежності. Ця дата дає можливість констатувати, що українцям за три десятиріччя вдалося кардинально розгорнути рух країни, вийти із трьохсотрічного колоніального стану та понад сімдесятирічного панування тоталітарного комуністичного режиму на шлях свободи  та самоврядності. Державна незалежність дозволила відновити традиційні для українців форми устрою матеріального і духовного життя, які характеризуються високим рівнем індивідуальних та громадських свобод, правом на приватну власність і звичних форм організації соціуму.

Ці зміни торкнулися як політичної організації суспільства, так і економічної сфери, права, соціального життя і культурної царини. Але особливо помітних перетворень вдалося досягти в духовній сфері. Суспільство повернулося до ідеологічного плюралізму, свободи думки та совісті.

За 30 років Україна із “духовного концтабору” трансформувалася на одну з успішніших держав у світі у сфері реалізації права людини на свободу віросповідання і його практичної організації.

Віряни, у тому числі мусульмани, здобули можливість вільно сповідувати свою релігію лише в Україні, що стала незалежною. Перші громади мусульман відновили діяльність на початку 90-х років. В країні почали створюватися перші організації мусульман. Спочатку це відбувалося у регіонах із населенням, що традиційно сповідували іслам, але потім процес поширився й на інші території. Цей процес розкриває новий етап історичного буття ісламу на теренах України — поступового проникнення ісламу у середовище східнослов'янських народів — етнічних українців та росіян. Для них іслам не є фактором, що підтримує їхню національну самосвідомість. Для українців і росіян, котрі звернулися до ісламу, він став підсумком їхніх світоглядних пошуків. Тому нині іслам в Україні стає для окремих людей фактором світоглядного самовизначення особи.

На фоні створення релігійних громад починається процес структуризації ісламського середовища. Починають оформлюватися і  функціонувати релігійні центри мусульман - духовні управління (ДУМК, ДУМУ, ДУМУ «УММА», ДЦМУ, “Київський муфтіят” тощо). Також треба додати, що в країні помітна діяльність і громадських форм організації мусульман, що консолідувала їх у питаннях, які випадали з можливостей та специфіки релігійних об’єднань, а саме у соціальному активізмі, просвітництві та науковій діяльності, благодійності. Лідером серед таких об’єднань можна вважати Громадську спілку “Всеукраїнська асоціація “Альраід”.

Особливістю діяльності “Альраіду”, а вона налічує майже чверть століття,  на першому етапі була спрямованість на благодійні проєкти, що реалізувалися як пошук та розподілення допомоги серед мусульман-репатріантів. Відомо, що більшість громади мусульман України складається з кримських татар, які на початку 90-х масово поверталися до рідних домівок (переважно до Криму та південних районів України).

Подальша діяльність була зосереджена на культурно-просвітницькій роботі в середовищі етнічних мусульман. Це, у першу чергу, допомагало повернути втрачені традиції, культурну і релігійну спадщину у життя людей, що десятиріччями зазнавали вихолощення традиційного культурного коду, формувати їх етнічну та релігійну ідентичність та самосвідомість.

Наступним етапом була розбудова релігійної інфраструктури - мечетей, духовних центрів, навчальних закладів. За 25 років «Альраід» допоміг побудувати або реконструювати 120 мечетей на території України. Однозначно успішний проєкт, а взагалі його можна визнати взірцевим як форму організації і координації діяльності мусульманських громад,  створення релігійно-освітньо-культурних майданчиків - ісламських культурних центрів. Їх побудували у низці обласних центрів України та дозволяли об’єднати різні форму діяльності - релігійну, соціальну, культурну, науково-просвітницьку. Це дозволило різним організаціям мусульман (студентським, громадським, релігійним, жіночим, етнічним) об’єднатися як навколо спільного ісламського культу, так і активізму у різних сферах соціального життя. Прикладом цього стали численні благодійні акції, наукові форуми, культурні, просвітницькі проєкти, форми соціального активізму як на всеукраїнському, так і регіональному та місцевому рівнях. Наприклад найбільшим соціальним проєктом, впровадженим «Альраідом», стала опіка над 7 тисячами сиріт (матеріальна допомога і підтримка дітей до їх повноліття). До важливих можна віднести пошук, проєктування та облаштування 460 свердловин з прісною водою для жителів степових районів Півдня України.  Окремим напрямком діяльності була програма з реконструкції та обладнання устаткуванням і меблями 17 кримськотатарських шкіл і жіночого центру професійного розвитку.

Засадничими основами для всіх організацій, об’єднаних “Альраідом” в ІКЦ, були принципи поміркованості, суспільного блага, добросусідства, а метою - формування і створення умов для вільного сповідування ісламу в Україні, досягнення ідеалів толерантного суспільства, продуктивна участь у розвитку українського суспільства. Можна зазначити, що на базі ісламських культурних центрів було проведено більше десятка конференцій, круглів столів, семінарів у справах налагодження міжконфесійного діалогу та спільних заходів з представниками різних релігійних організацій України.

Важливою, а, напевно, і визначною віхою у житті як українського народу, так і української ісламської спільноти стали події Революції Гідності 2013-2014 років. Як показали ці події, наша країна остаточно встала на шлях демократичних перетворень і європейського вектору розвитку. Головним чином це передбачало  втілення принципів свободи, прав людини та соціальної справедливості у реальне життя українського суспільства. Більшість мусульман України підтримали прагнення суспільства, бо вони притаманні самій природі ісламу. Саме у цей час спостерігається пожвавлення діяльності частини ісламських організацій, що активно залучилися  до соціально-політичних процесів у країні. Прикладом активної участі мусульман і мусульманських організацій України може слугувати позиція та участь багатьох організацій та лідерів релігійних організацій мусульман у подіях Майдану. Саме через проукраїнську позицію були піддані репресіям десятки мусульман на окупованих територіях і закритті їх організації та центри в Донецьку та Луганську. В Криму суттєвим репресіям піддалися як рядові мусульмани, так і осередки ісламського релігійного життя. Унікальною установою, діяльність якої ліквідувала російська влада в Криму, була Школа хафізів.

Наступні події, а саме військова агресія Росії проти України і подальша окупація нею частини українських територій, також серйозно вплинули на ситуацію всередині системи ісламських організацій України, на характер їх діяльності,  структуру, що включає організаційну мережу, територіальне розселення вірян. На окупованих Росією територіях - у Криму та частині Донбасу опинилися переважна більшість мусульман і релігійна мережа, що включає розгалуження духовних центрів, мечетей, навчальних закладів, тощо. Найбільше духовне управління мусульман України - ДУМК на чолі із муфтієм Еміралі Аблаєвим, залишилося в Криму і почало співпрацювати із окупаційним режимом. На підконтрольні Україні території переїхала активна, але відносно невелика частина кримськотатарського народу. Припинили свою діяльність як потужні ісламські культурні центри у Донецьку, Луганську, Сімферополі так і невеликі громади мусульман на окупованому Донбасі і Криму. Деякі мусульманські організації на окупованих територіях зазнали переслідувань та репресій. Зараз у в’язницях та під слідством каральних органів РФ знаходиться більше 300 мусульман з Криму.

Ці чинники вплинули на подальші процеси формування і життя мусульман і їх організацій в Україні. З одного боку частина організацій, як релігійних так і громадських, згуртувалася навколо  ідеї об’єднання всіх мусульман України без поділу за етнічними ознаками або належності до окремих релігійно-правових шкіл (мазхабів), дотримання принципів добросусідства між всіма народами і представниками різних конфесій,  протидії радикалізму та екстремізму. Характерними рисами таких груп були виражена проукраїнська позиція, соціальний активізм і відкритість до співпраці із представниками інших етносів, релігій і культур.

Важливою подією, що зафіксувала і запустила процес переформатування ісламського простору в Україні, стала розробка і підписання 5 грудня 2016 року представниками мусульманських організацій країни Хартії мусульман України. Наведемо декілька основних принципів документа: “Розуміння ісламу мусульманами України ґрунтується на Корані та Сунні, аргументації різних шкіл мусульманського права, а саме на принципах «загальної згоди» (іджма), «аналогії» (кияс) та інших, на повазі до спадщини мусульманських вчених минулого, а також врахуванні українських реалій”, “мусульмани України вважають, що Всевишній Аллаг закликає людей до віри (іман) і до справи (амаль), себто іслам не обмежується виконанням обрядових норм, а має визначальну роль у суспільному, політичному, економічному та культурному житті мусульманських громад умми”.

У Хартії також зазначається, що “мусульмани України зазначають, що Іслам обстоює засадничі права людини (право на життя, збереження релігії, честі та доброго імені, недоторканність майна, збереження нащадків), незалежно від статі, раси, національності, громадянства, релігійної приналежності. Стосовно держави і українського суспільства закріплюються наступні принципи: “Мусульмани України дотримуються українського законодавства та визнають усі права та обов’язки, що передбачає українське громадянство. Мусульманам України як активним громадянам дозволено брати участь у політичному житті країни, бо громадянство передбачає політичну активність із погляду участі як у голосуванні, так і в політичних інститутах країни (інститутах влади). Мусульмани України визнають суверенітет України, її незалежність, а також цілком підтримують її територіальну цілісність.”

У межах цього процесу протягом останніх років були створені як всеукраїнські організації - військове капеланство мусульман України, Ліга мусульманок України, так і чимало громадських та релігійних організацій в регіонах країни. З 2014 року засновано ІКЦ у Дніпрі, Запоріжжі, Сумах, Львові, Чернівцях, почав діяти новий ісламський центр у Сєвєродонецьку. За 7 років мусульманські центри і організації з’явилися у всіх регіонах країни, змінивши свій традиційний ареал розповсюдження виключно на Сході та Півдні країни.

Нові реалії викликають потребу активізувати діалог мусульман із місцевим населенням, органами влади і громадським сектором, представництвами релігійних конфесій, культурної та науковою елітами для налагодження добросусідських відносин і подальших взаємодій. Іслам не тільки надає людині свободу релігійного вибору (немає примусу у релігії), але й не ворогує і не протиставляє між собою людей із різними поглядами, віруваннями, світоглядними переконаннями.

Залученість у справи місцевих громад, а не затворництво і усамітнення, допоможуть вивести на новий рівень розвитку  ісламську спільноту, зробити цей процес безконфліктним і гармонійним.

Але для подальшого поступу, ефективної реалізації і закріплення цих процесів ісламські організації України потребують реального об’єднання. З відповідними часу і потребам цілями. Платформа, на якій можна здійснити ці зміни, повинна мати загальноприйнятні для більшості принципи, а саме:

  • об'єднання і подальша діяльність повинні відбуватися на засадах рівності для представників всіх ісламських науково-правових напрямків і етнічних груп;
  • розділяти принципи поміркованості, відкидати будь-які форми радикалізму та крайніх форм нетерпимості як у поглядах, так і діяльності;
  • націленість на досягнення гармонійних відносин як всередині ісламської умми, так і в масштабах всього українського суспільства;
  • активна участь у процесах розвитку України і місцевих громад;
  • покладатися у своїй діяльності на принципи Хартії мусульман України.

Низка мусульманських організацій України, які сповідують єдині принципи, в ході комунікації і тривалого обговорення вийшли з пропозицією щодо створення нового об’єднання мусульман країни - Конгресу мусульман України.

Усвідомлюючи потребу у подальшому розвитку ісламу та ісламської спільноти на теренах України, спираючись на досягненнях одновірців минулих років, а також враховуючи нові реалії, загрози та виклики, які стоять перед мусульманами нашої держави, ініціативна група оголосила про створення нової платформи, що має на меті місію об’єднання мусульман України та їх організацій у єдину спільноту, ставить завданням консолідувати спільні зусилля задля сталого розвитку ісламської умми України та українського суспільства.

Цілями діяльності визначено:

  • консолідація та об'єднання мусульман України на засадах принципів поміркованого розуміння ісламу;
  • розвиток і розширення мусульманської спільноти України;
  • сприяння гармонізації відносин України з ісламським світом;
  • співпраця із представниками держави і українського суспільства з метою укріплення міжрелігійного діалогу та співпраці, зміцненню міжетнічних стосунків заради миру та добросусідства;
  • активна участь у соціальному, науково-просвітницькому, правозахисному та культурному житті України задля розвитку і добробуту.

Світлини надані Конгресом мусульман України

 

Вставка

Сейран Аріфов

Автор десятків статей та монографій, у яких актуальні питання сучасності розглядаються з погляду Ісламу. Фахівець у галузі основ фікха, класифікації та аналізу різних ісламських напрямків та шкіл. Сейран Аріфов входить до шаріатського комітету Духовного управління мусульман України «Умма».

Колишній директор Вищого медресе Хафізів у Сімферополі. Після окупації Криму Росією та примусового припинення роботи школи, Сейран Арифов був змушений залишити півострів. У грудні 2016 року на XI генеральній конференції ГС ВА «Альраід» у Києві був обраний головою цієї асоціації, що об'єднує десятки громадських організацій мусульманського спрямування у різних містах України. Того ж року був включений до складу Ради улемів створеного у Києві Духовного управління мусульман Криму. В 2020 році увійшов до складу Координаційної ради з питань захисту прав мігрантів, створеної в Офісі Уповноваженого ВРУ з прав людини.

 

https://www.facebook.com/KievDiplomatic/posts/281519883985525

https://www.facebook.com/InternationalTradeClubUkraine/posts/933393937265256

https://www.facebook.com/InternationalTradeClubUkraine/posts/933393937265256

https://www.facebook.com/aleksandr.kondratenko.33/posts/4552487198151885

https://www.facebook.com/KievDiplomatic/posts/281516600652520

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374921777764031&id=100057386353221